English(UK) Norwegian

Om oss

Vi er en sertifisert opplæringsvirksomhet som ble etablert av Bernt Arve Midtbø i 2003.

 

Siden starten i 2003 har Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner vært hovedområdet for opplæring. De senere årene har kurstilbud vårt vokst og vi er blitt en viktig samarbeidspartner for offshore industrien mot shipping og riggselskaper.

 

Som opplæringsvirksomhet har vi som målsetning å stadig forbedre kvaliteten på opplæringen.

Vår styrke er leveringsdyktighet og kvalitet. Som høyeste prioritering er Helse, Miljø, og Sikkerhet med mennesket i fokus.

 

Vi har tro på at kvalitet på undervisningen og godt samarbeid med våre kunder vil bidra til å redusere ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen.

 

Vårt hovedkontor ligger i Ålesund. Våre kurs avholdes ved vårt kurssenter i Ålesund, men kan også avholdes bedriftsinternt etter avtale.

 

M-BA er sertifisert av ASAS Sertifisering AS

Sertifikat nummer er ATS -213

ASAS Sertifisering AS er et av Norges ledende sertifiseringsorgan innen opplæring.

 

 

 

 

  • x