ÅRSKONTROLL / SAKKYNDIG KONTROLL

MBA er sertifisert sakkyndig virksomhet i henhold til Arbeidstilsynets regelverk, og godkjente B-Menn for kontroll av kraner og løfteutstyr om bord i skip.

 

Arbeidsutstyr med krav til sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet:

  • Arbeidsutstyr for løfting av hengende last (kraner).
  • Løfteredskap.
  • Løfte- og stablevogn for gods,( Trucker).
  • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk),(anleggsmaskiner).
  • Arbeidsutstyr på bergingsvogner.
  • Arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven,( lifter).
  • Hengestillas.
  • Klatrestillas for høyder over 3 meter.
  • Studio- og scenerigger.
  • Byggeplassheiser og trallebaner.