Bemanning

BEMANNING

MBA  tilbyr utleie av Kranførere, anhukere, maskinførere , truckførere og personell til forefallende arbeid. Utleie kan være korte oppdrag på times basis, til lengre avtaler på ukes og måneds basis. Vi er også en total leverandør av bemanning til laste og losse prosjekter, hvor vi står for alt fra planlegging, ledelse, personell og maskiner som skal til for prosjektet.

Noen av våre prosjekter: