Nyheter

Bin-e!

Publisert: 11/05/2021 Oppdatert: 11/05/2021
MBA Sales and Service har startet som distributør av Bin-e! som er en nyskapende og selvsorterende avfallsløsning.

Hva er Bin-e? Hvordan virker den? Hvem passer dette til? Hvorfor velge å kjøpe?  

Bin-e! er et AI-basert system som nøyaktig og automatisk sorterer avfall. Databehandlingen foregår på en IoT-plattform for å gjøre avfallshåndteringen mer effektiv. Det er en effektiv avfallshåndtering i din bygging. 

Den optimaliserer avfallshåndteringen din og sørger for nøyaktig kildesortering ved automatisk gjenkjenning og sortering. Den komprimerer papp og plast og dette vil være med på å redusere dine ansatte tidsforbruk. Det er enkel styring via app og varslingen skjer i sanntid. Du får automatisk varsling rett på telefonen når en beholder er full.

Dette er det perfekte verktøyet for alle typer offentlige steder, kontorer, flyplasser, bensinstasjoner, kjøpesentre, jernbanestasjoner, hotel, med flere. 

MBA Sales and Service er opptatt av miljøet og en del av det å bevare miljøet er å finne bærekraftige løsninger. Derfor er avfallssortering og håndtering viktig. Det ble kastet totalt 2,3 millioner tonn med avfall i 2019 her i Norge, utifra SSB. 

Fordelene med denne løsningen er:

  • Behov for antall tømminger av avfall er redusert med 50%. 
  • 80% lavere avfallskostnader.
  •  Bedre tidsstyring og økt produktivitet.
  • Avfallshåndteringskostnader redusert med 70%.
  • En innovativ løsning som forbedrer kvaliteten på området.
  • Overholdelse av resirkuleringsbestemmelser.
  • Sikkerhet knyttet til at uautoriserte personer ikke har tilgang til avfallsbeholderen

Tenker du også på miljøet og ønsker å gjøre avfallet om til fortjeneste? Ser din organisasjon verdien i en bærekraftig løsning slik som oss? Så er dette virkelig noe din organisasjon trenger, ​TENK MILJØ!

Siste nytt